MONITORING WIZYJNY CCTV

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa na terenie agencji prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "Ustawa", firma Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa Sp.k., ul. Murarska 3, 31-311 Kraków, informuje, że:

  • Monitoringiem wizyjnym objęte są pomieszczenia wewnętrzne budynku i jego zewnętrzne otoczenie
  • Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest firma Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa Sp.k.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
  • Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art.32 Ustawy.